Tarihi Eser Projeleri (Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon)

Kültürel geçmişimizin canlı birer belgesi olan tarihi ve anıtsal eserleri (Taşınmaz Kültür Varlıklarını) korumak ve belgelemek amacıyla hizmet veren firmamız, teknolojiyi yakından takip ederek eserler hakkında rölöve, restitüsyon, restorasyon, sanat tarihi, çevre düzenlemesi ve peyzaj-elektrik-makine-inşaat projeleri hizmetleri sunmaktadır.

İlk olarak ele alınan tarihi yapıyla ilgili kapsamlı, hassas ölçme-belgelendirme-fotoğraflama çalışması ile birlikte rölöveleri hazırlanır. Rölövesi hazırlanan yapılar ilk yapıldıkları dönemle ilgili ekibimiz tarafından araştırmalar yapılarak restitüsyon projeleri hazırlandıktan sonra yapının özgünlüğünü koruyarak aslına uygun bir biçimde, yapıdan beklenen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde restorasyon projeleri hazırlanır. Daha sonra ise ilgili tesisat projeleri hazırlanır.

Geçmişten günümüze kadar gelişim gösteren kültür ve tarihi kültür varlıklarımızın hızlı kentleşme düşüncesinin olumsuz etkisiyle yok olmasını önlemek, gelecek kuşaklarında bu tarihi yapılardan yararlanabilmesini sağlamak amacıyla rölöve-restitüsyon-restorasyon projesi çalışmalarımızda ele alınan tarihi yapıların mevcut potansiyelinin ortaya koyulması ve yeni işlev önerileri getirerek yeniden canlandırılması hedeflenmektedir.

Projeler

Bu hizmet altındaki tüm projeler için tıklayınız