• Şanlıurfa Yöresel Mimari Konut Projesi
    Proje Tarihi : 07.2014 - 12.2014
    Proje Adı: Şanlıurfa Yöresel Mimari Konut Projesi
    Yüklenici: Eha Yapı Mimarlık

Mimari Uygulama Projeleri / Şanlıurfa Yöresel Mimari Konut Projesi

Konum: Şanlıurfa İli

Şanlıurfa'daki konut mimarisi yerel üslupta yapılmış ve bölgesel özellikler taşıyan yapılardır. Konakların evlere göre süsleme, boyut ve kullanım açısından daha zengin olması kentin sosyal ve ekonomil farklılık hakkında da bizlere önemli ipuçları vermektedir. İklimin ve çevresel etkenlerin şekillendirdiği evlerde, kesme taş yapı malzemesi yanında moloz taş da kullanılmıştır. İklimin ve sosyal yaşantının birer ürünü olan bu mütevazi yapılar, hızlı nüfus artışı, köyden kente göç, teknolojik gelişmeler ve çarğık kentleşmenin etkisiyle hızla bozulmakta ve önemini yitirmektedir. Böylesi özgün yapıların korunması ileride yapılacak mimari tasarımlar için de önemli bir basamak oluşturacaktır. Şanlıurfa ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun yapılan çalışmada bu tarihi değerler ön planda tutulmuş, bugünün yaşam koşulları da düşünülerek uygulanabilir, nitelikli ve ekonomik tip projeler elde edilmiştir.

Proje Foto Galeri