• Dede Sultan Hamamı - KASTAMONU
    Proje Tarihi : 2008
    Proje Adı: Dede Sultan Hamamı - KASTAMONU
    Yüklenici: Eha Yapı Mimarlık

Tarihi Eser Projeleri (Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon) / Dede Sultan Hamamı - KASTAMONU

Konum: Kastamonu İli, Merkez İlçesi
Kullanım durumu: Kullanılıyor.
Yapım tekniği: Kagir yapı (moloz taş duvar üzeri kireç badana)

YAPININ MİMARİ ANALİZİ
Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Atatürk Caddesi üzerinde, Kaybılar Sokak ve caddenin kesiştiği köşede yer alan Tarihi Dede Sultan Hamamı, Osmanlı Devleti Dönemi yapılan yapılar arasında yer almaktadır.
Edinilen bilgilere ve eldeki kaynaklara göre hamam hicri 920/miladi 1524 yılında Mevlevi şeyhi Dede Sultan tarafından yaptırılarak Mevlevihane'ye vakıf olunmuştur.
Yapı dikdörtgen planlı, kargir duvarlı ve ahşap çatılı soyunmalık bölümünden, yine dikdörtgen planlı, üç kubbeyle örtülü iki bölümlü ılıklığa, oradan da arkasında iki halvet bulunan dikdörtgen planlı ortası kubbe, iki yanı tonoz örtülü sıcaklığa girilmektedir.
Yapı soyunmalık, tuvalet, tıraşlık, ılıklık, sıcaklık, su deposu, külhan ve hazire olmak üzere 8 ayrı bölümden oluşmaktadır.

Proje Foto Galeri